جدیدترین مطالب

» جدیدترین مطالب » عادت ارتباطی مرد فرمانده که همسرانشان را دیوانه می کند
 97 بازدید

عادت ارتباطی مرد فرمانده که همسرانشان را دیوانه می کند

مرد فرمانده، عاشق دستور دادن و کنترل کردن است. او مدام به شما دستور می دهد و توقع دارد که شما کاملاً مطیع دستورهای او باشید و هیچ جرّ و بحثی هم با او نکنید، چون در هر حال او فرمانده است و  بهترین راه و روش را برای هر چیزی می داند. شما هم باید به خاطر راهنمایی های او شاد و شاکر باشید. در ابتدا ممکن است احساس کنید که او همسر یا شریکی خوب است؛ امّا بعد از مدتّی دیگر اثری از گرمای عشق در چشمان او نمی بینید، چون عشق او را به ترس و وحشت تبدیل کرده اید و از نظر عاطفی از او جدا خواهید شد چون خود واقعی او زیر بقایای خودباوری که هر بار با قبول نکردن کارهایش مدفون کرده اید، مدفون شده است.

عادت ارتباطی مرد فرمانده که همسرانشان را دیوانه می کند

مرد فرمانده

  

مردانی که مدام دستور می دهند.!!! مرد فرمانده :

«او مدام در حال دستو.ر دادن است، انگار که رئیس شما است».

« طوری با شما حرف می زند که گویی شما بچّه ای کوچک هستید».

«وقتی چیزی را پیشنهاد می کنید، او می گوید که اصلاً نمی دانید چه می گویید.»

شاید او بیش از حدّ فیلم های جان وین را دیده است و یا شاید قهرمان او ترمیناتور باشد یا شاید هم طالب ریاست است شما سعی می کنید با او صحبت کنید، امّا می بیند که او چه طور می خواهد به زور به شما بقبولاند که او بهتر می داند.

سعی می کنید به روش خودتان کاری را انجام دهید ولی او آن جا با فهرستی از دستورالعمل ها ایستاده تا مطمئن شود شما درست کار می کنید.

سعی می کنید اطلاعاتی را در اختیار او بگذارید، البتّه بهتر است چنین کاری نکنید، مگر این که آماده ی شنیدن سخنرانی او در باره ی تجربیات، عقل، هوش و تمام چیز هایی که بیشتر از شما دارد، باشید، ولی او نسبت با این اطلاعات توجّهی نشان نمی دهد.

مرد فرمانده، عاشق دستور دادن و کنترل کردن است. او مدام به شما دستور می دهد و توقع دارد که شما کاملاً مطیع دستورهای او باشید و هیچ جرّ و بحثی هم با او نکنید، چون در هر حال او فرمانده است و  بهترین راه و روش را برای هر چیزی می داند. شما هم باید به خاطر راهنمایی های او شاد و شاکر باشید.

گفتگو با فرمانده یک جانبه است. واقعیت این است که اصلاً گفتگویی در کار نیست و آنچه هست بیشتر یک سخنرانی است. او حرف می زند و شما باید گوش کنید. وقتی در کنار با یک فرمانده هستید، فقط یک قدرت در خانواده وجود دارد«قدرت او»

پیشنهاد کنکاش :  عادت ارتباطی آقایان که همسرانشان را آشفته و دستپاچه می کند !!

برای همین صحبت کردن با او بی نتیجه است، چون هر وقت بخواهد در باره ی چیزی صحبت می کند و اگر نخواهد خیلی ساده آن را کنار می گذرد. زندگی با مرد فرمانده به احساس اعتماد به نفس زن واقعاً ضربه وارد می کند.

 

عادت های مرد فرمانده :

۱- شما را مقابل دیگران تحقیر کند.

۲- با رفتارش شما را وادار به تمکین کند.

۳- طوری رفتار کند که گویی اهمیت شما کمتر از او است.

۴- طوری شما را سر زنش کند که گویی همه ی کارهای شما اشتباه است.

۵- هنگام صحبت با شما صدایش را بالا می برد، و شما به همین علّت، عقب نشینی می کنید.

 

نکته ای عجیب در مورد مرد فرمانده :

او واقعاً نمی داند که مانند یک فرمانده، رفتار می کند. او قلباً به شما فکر می کند و باور دارد که کارهایش برای کمک، آموزش، تعلیم و حمایت از شما است. بله او فکر می کند که یک مرد واقعی است و چیزی را که نمی فهمد، این است که او هر گز تشخیص نمی دهد که هر چه بیشتر به این رفتار ادامه دهد، علاقه ی بین شما کمتر می شود.

 

چگونه مرد فرمانده همسرش را به زنی بی عرضه و بی دست و پا تبدیل می کند؟

وقتی با زنی مانند بچّه رفتار می شود، او احساس بچّه بودن می کند. وقتی که زن برای درست انجام ندادن کارها مورد سرزنش و توبیخ قرار می گیرد،

اعتماد به نفسش را از دست می دهد و فاقد انگیزه و ابتکار می گردد و این اتفاقی است که برای همسر مرد فرمانده می افتد؛ بی اراده، منفعل و بی عرضه می شود.

پیشنهاد کنکاش :  میزان اعتمادتان به همسرتان چقدر است؟

این زن به سلیقه ی خود کار ی نمی کند، از خواست خودش به خاطر همسرش می گذرد و تسلیم راه و روش های او می گردد. هر گز بحث نمی کند به منظور حفظ عواطف خانوادگی و پرهیز از یک جنگ دائمی همیشه از حقّ خود می گذرد.

زن بی عرضه تنها در کنار همسرش بی اراده و ضعیف ظاهر می شود. دوستان و همکارانش ممکن است او را زنی قوی، متکی به نفس و با اختیار بدانند، امّا آنان او را در کنار مرد فرمانده ندیده اند. و اگر هم ببینند، احتمالاً او را نمی شناسند.!!

 

آن چه که آقایان می توانند انجام دهند.

اگر شما فرمانده هستید، مطمئناً نصایح مرا گوش نخواهید کرد، اما دوست دارم فقط در باره ی آن ها فکر کنید. نهایتاً رفتار مرد فرمانده به سرکوب شدن روحیه ی همسرش منتهی می شود.

در ابتدا ممکن است احساس کنید که او همسر یا شریکی خوب است؛ امّا بعد از مدتّی دیگر اثری از گرمای عشق در چشمان او نمی بینید، چون عشق او را به ترس و وحشت تبدیل کرده اید و از نظر عاطفی از او جدا خواهید شد چون خود واقعی او زیر بقایای خودباوری که هر بار با قبول نکردن کارهایش مدفون کرده اید، مدفون شده است.

آیا فریاد های بی صدای او را شنیده ای؟ آیا ذره ای احساس می کنید؟ پس به تنهایی یا به همراه همسرتان به دنبال کمک ها و مشاوره های تخصّص باشید تا بتوانید به رابطه ی سالم و عاشقانه که هر دوی شما مستحق آن هستید، برسید.

 

 

گرد آوری : کنکاش

رازهایی در باره ی زنان اثر باربارادی آنجلیس

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]

برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : جدیدترین مطالب , روانشناسی در زناشویی , زناشویی
ارسال دیدگاه

WordPress Image Lightbox Plugin