جدیدترین مطالب

» برای زندگی بهتر » ۴۰ فکر سمّی را با این ۴۰ باور مثبت از زندگی خود دور کنید
 116 بازدید

۴۰ فکر سمّی را با این ۴۰ باور مثبت از زندگی خود دور کنید

رنج و مشکلات ممکن است به انسان در رشد مهارت های سازگار و حریف شدن کمک کند؛ امّا به طور لزوم شایستگی و صداقت را پرورش نمی دهد. باور مثبت : الگو گرفتن از دیگران و توجّه کردن به دیگران شخصیت آدم را می سازد.  

۴۰ فکر سمّی را با این ۴۰ باور مثبت از زندگی خود دور کنید

۴۰ راهکار برای مقابله با تفکرات سمی

 

کتاب ۴۰ فکر سمّی نوشته دو روانشناس و یک روان پزشک به نام های آرنولد و کیلفورد لازانوس و آلن فی می باشد این کتاب بسیار پر محتوا و نقطه های آموزنده زیادی داردکه خواندن آن، خالی از لطف نمی باشد؛ خیلی از آدم های با هوش و مترقّی از قوانین آن، پیروی و در زندگی موفق بوده اند.

ما نیز می توانیم با توجّه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و ….. که امروزه برای مردم عزیزمان مشکلاتی ایجاد کرده و عاطفه و مهربانی ها را در جامعه کم رنگ کرده است؛ با مطالعه ی این کتاب بر مشکلات فائق آییم.

پس بیاییم  واقع بین باشیم و به همه ی کسانی که در کنارمان زندگی می کنند، احترام گذاشته با رفتارمان، امید به زندگی را در دیگران و جامعه زنده نگه داریم و به همه حقّ زندگی کردن و انتخاب بدهیم تا آن ها نیز با آرامش و آسایش و بدون دغدغه درکنارمان زندگی کنند.

به یاد داشته باشیم که آرامش و آسایش و آزادی، امانت خداوند به همه ی بشریت است و داشتن مال و منال و امکانات و … ارثیه ی افراد بخصوصی نیست بلکه حقّ همه ی مردم است که خداوند منان، این نعمت بزرگ را به همه ی بندگان خود عطا کرده است.

خلاصه ای ازکتاب ۴۰ فکر سمّی را که پر از نکات مثبت و آموزنده است، در پایین می آوریم تا شما کنکاشی های عزیز از این منبع گرانبها و گنجینه عظیم و آموزنده، استفاده و با بکارگیری آن در زندگی روزمره موفق و بر مشکلات فائق آیید. به فکر سلامتی خودتان باشید، به دیگران نیز بیاندیشید چون بدون آن ها نمی توان زندگی کرد.

 

 

فکر سمّی۱ : تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن است.

پادزهرها :

–  اشخاص برای شارژ باتری بدن، نیاز به تفریح دارند.

– من شایسته ی داشتن تفریح و سرگرمی در زندگی ام هستم.

– مدام کارکردن و تفریح نداشتن برای هیچ کس خوب نیست.

– بهتر است برای زندگی کار کنی، نه این که برای کار زندگی کنی.

– تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن نیست.

– اگر در زندگی ام تفریح داشته باشم، نتایج بیشتر و بهتری به دست می آورم.

– اگر امروز لذّت نبرم فردا شاید خیلی دیر باشد.

باور مثبت : استراحت و سرگرمی و آرامش هم لازم است.

 

فکر سمّی ۲ : برای تو بهتر است تا دیگران را کنترل کنی.

پادزهرها :

– همه ی ما باید برخی چیز ها را بپذیریم؛ حتّی اگر از آن ها خوشمان نیاید.

– در خواست کردن بهتر از مطالبه کردن است.

– زندگی کن و بگذار زندگی کنند.

– هیچ کس دوست ندارد به او بگویند چه بکند و چطور زندگی کند.

– به جای کنترل کردن بهتر است همراهی کنیم.

– مردم حقّ دارند طبق خواست و علاقه ی خود زندگی کنند.

– من نمی توانم برای دیگران تعیین تکلیف کنم که چطور رفتار کنند.

باور مثبت : اگر می خواهی دیگران با تو کنار بیایند، آن ها را کنترل نکن.

 

فکر سمّی ۳ : بهتر است عقده ی دل را خالی کنی.

پادزهرها :

– خشم خوب است؛ امّا بهتر است با قاطعیت ابراز شود نه پرخاشگری.

– از دست دادن کنترل به سود تو نیست.

– اگر به جای او بودم، دلم می خواست چطور عصبانیت نسبت به من ابراز شود؟

– اگر از کوره در بروم، مردم و هر چیز دیگر روی من نفوذ خیلی زیادی دارند.

– تنها افکار خودم است که می تواند مرا عصبانی کند.

باور مثبت : به جای آن که عقده ی دلت را خالی کنی، ابراز وجود کن.

 

فکر سمّی۴ : هر طور رفتار کنی، خانواده و دوستانت باید دوستت داشته باشند.

پادزهرها :

– مردم نمی توانند فکر مرا بخوانند، امّا می توانند اعمالم را ببینند.

– اعمال ما می گوید که چه کسی هستیم.

– اگر می خواهم دیگران با من خوب رفتار کنند، باید با آن ها خوب رفتار کنم.

باور مثبت: عملکرد تو از این که تو هستی، مهم تر است.

 

 فکر سمّی ۵ : مهربانی بر نا مهربانی غلبه می کند.

پادزهرها :

– من نباید اجازه دهم تا کسی با من بد رفتاری کند.

– اگر طرز رفتار دیگران را با خودم دوست ندارم، باید خیلی صریح و بی پرده به آن ها بگویم.

– من رفتار نا مهربانانه دیگران را تقویت می کنم.

– این که از دیگران بخواهی با تو با ادب و نزاکت رفتار کنند، خواسته ای به جا و درست است.

– اگر کسی با من بد رفتاری کند، به او لبخند نمی زنم و وانمود نمی کنم که رفتارش درست است.

باور مثبت : با نا مهربانی، محکم بر خورد کن؛ به هیچ کس اجازه نده با تو بد رفتاری کند.

 

فکر سمّی ۶ : چیزی نگو که دیگران را برنجانی.

پادزهرها :

– آن چه می گویی از طرز گفتنت کم اهمیت تر است.

– اگر خیال کنم موضوعی مهم است آن را بیان می کنم. حتّی اگر دیگران اعتراض کنند.

– تا وقتی باز خورد صادقانه ای بدهی که سازنده است، خوب است.

– گاهی ضروری است برای آن که به کسی کمک کنی، کمی او را برنجانی.

– بیشتر اوقات رک و بی پرده سخن گفتن از گوشه و کنایه بهتر است.

باور مثبت : حرف های بزرگ را مدبّرانه بزن.

 

فکر سمّی ۷ : هدف باید کمال باشد.

پادزهرها :

– اگر هدف خیلی بالا را در نظر بگیری، به آن نمی رسی.

– کمال گرایی اغلب به ناکامی و نا امیدی منجر می شود.

– برخی چیزها تنها لازم است به اندازه ی کافی خوب باشند.

– لذّت ناشی از انجام کار از نتیجه ی کار مهم تر است.

– همیشه مجبور نیستم تمام تلاشم را بکنم.

باور مثبت : دنبال مزیت باش نه کمال.

 

فکر سمی ۸ : نه بگو؛ اگر به آن ها رو بدهی، سوارت می شوند.

پادزهرها :

– رد کردن خواسته های نامعقول خوب است، امّا نه گفتن بدون دلیل منطقی، احمقانه است.

– موافقت و تأیید بیشتر از امتناع و ردکردن برای ارتباطات سودمند هستند.

– اگر «نه» می گویم، بهتر است دلایلم را به روشنی مطرح کنم.

– وقتی از انجام در خواست کسی سر باز می زنی، رفتارت اغلب به عنوان شکلی از طرد شدگی جلوه می کند.

باور مثبت : اگر برای رابطه ای ارزش قائل هستی؛ تا حدّ امکان در آن بله بگو.

 

فکر سمّی ۹ : اتمام حجّت به جرّ و بحث پایان می دهد.

پادزهرها :

– اتمام حجّت روشی مطمئن برای تخریب ارتباط است.

– تهدید و اتمام حجّت تنها شرایط گفتگو را از بین می برد.

– بهتر است خواسته ها و تقاضاهایم را بدون این که یقه ی کسی را بگیرم مطرح کنم.

– حتّی اگر دیگران به اتمام حجّت من توجّه کنند، اغلب آزرده می شوند و به نحوی تلافی می کنند.

– مردم حقّ دارند مطابق میل خودشان رفتار کنند، حتّی اگر من از رفتارشان خوشم نیاید.

– بچّه هایم به دنیا نیامده اند که طبق میل من رفتار کنند.

باور مثبت : مذاکره و مصالحه، به جرّ و بحث پایان می دهد.

 

فکر سمّی ۱۰: صداقت مطلق، بهترین روش است.

پادزهرها :

– صداقت بیشتر اوقات بهترین روش است؛ امّا نه همیشه.

– صداقت محض به اندازه ی دروغگویی وقیحانه بد است.

– چیزی به عنوانم صداقت افراطی یا وسواسی وجود دارد.

– نوع نادرستی از صداقت می تواند مخرب باشد.

– هیچ کس نباید تمام زوایای خصوصی زندگی ام را بداند؛ من مستحق مقداری حریم خصوصی هستم.

– صداقتی که به دیگران آسیب بزند، فضیلت نیست.

باور مثبت : عشق بهترین سیاست است نه صداقت.

 

فکر سمی۱۱ : جواب ابلهان خاموشی است.

پادزهرها :

– اگر در باره مشکلم حرف نزنم، چطور می توانم آن را حل کنم.

– کناره گیری از یک شخص یا موضوع، خلاف روش حل مشکلات است.

– اگر رفتار خویشاوند یا دوستی به من آسیب می رساند و توهین آمیز است، عمل عاقلانه و هوشمندانه و درست این است که در باره اش با او صحبت کنم.

– برای حلّ مشکل، با آن روبرو می شوم، نه این که از آن اجتباب کنم.

باور مثبت : عزیزانت ارتباط می خواهند نه سکوت.

 

فکر سمی ۱۲: به هر چه بخواهی می رسی.

پادزهرها :

– خودم را با تلاش جهت اثبات ناممکن ها نمی کشم.

– رویاهای غیر ممکن اغلب به کابوس های مستمر تبدیل می شوند.

– شناخت و پذیرش محدودیت هایم نشانه ی ضعف نیست، بلکه نشانه ی هوشمندی است.

– اشخاصی که اهدافی فراتر از توانایی هایشان دارند، اغلب به هیچ یک از آن ها نمی رسند.

– من صادقانه توانایی هایم را می سنجم و آن وقت اگر هدفی در دسترسم قرار گیرد، آن را، دنبال می کنم.

– چرا لقمه ای بزرگ تر از دهانم را بر دارم.

– آگاهی داشتن از این که چه کاری نمی توانم انجام دهم به اندازه ی آگاهی از آن چه می توانم انجام دهم، مهم است.

باور مثبت : اگر هدفت واقع بینانه باشد و زحمت بکشی به آن می رسی.

 

فکر سمّی ۱۳: اگر می خواهی کاری درست انجام شود، خودت آن را انجام بده.

پادزهرها :

– با سپردن مسئولیت به دیگران، می توانم حواس خودم را به کارهای مهم معطوف کنم.

– تا وقتی از انجام کاری لذّت نمی برم یا کسان دیگری هستند که آن را انجام می دهند، چرا به خودم زحمت بدهم.

– پولی که وقتی خودم کارها را انجام می دهم در جیبم می ماند، شاید به قیمت از دست دادن محبّت خانواده و دوستانم( به دلیل دور بودن از آن ها) تمام شود.

– بگذار صادق باشم: آیا خساستم نیست که باعث می شود کسی را برای انجام کارها استخدام نکنم؟

باور مثبت: اولویت بندی کن؛ مسئولیت هایت را متعادل کن. کارهایی را که دوست داری و می توانی انجام بده و بقیه را به دیگران محوّل کن.

 

پیشنهاد کنکاش :  طوفان فکری معکوس ابزاری جالب برای زندگی شخصی، مدیریت سازمان و کشورداری

فکر سمّی ۱۴: وقتی کارها غلط از آب در می آیند، باید به دنبال مقصر گشت.

پادزهرها :

– به جای سر زنش کردن کسی، باید در جستجوی راه حلی مفید باشیم.

– در صد یافتن مقصر بودن، روشی پرخاشگرانه و تا حدودی همیشه مخرب است.

– سرزنش کردن یا مقصر دانستن خود یا دیگران آسیب زاست؛ در عوض باید ببینم از حالا به بعد چطور می شود از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کرد.

– قبل از این که انگشت اتهام به سوی کسی بگیریم، اوّل باید از خودمان بپرسیم آیا در به وجود آمدن مشکل نقش داشتیم یا نه؟

باور مثبت : وقتی کارها پیش نمی رود؛ دنبال راه حلّ باش.

 

فکر سمّی ۱۵: تنبه(آگاهی) روش تربیتی خوبی است.

پادزهرها :

– تقویت مثبت نتیجه بخش است؛ تنبیه، اغلب مشکلات بیشتری ایجاد می کند.

– به جای تنبیه، بهتر است بچّه ها را مهربانانه و عاشقانه تربیت کنیم.

– در بهترین حال، تنبیه فقط رفتار آزار دهنده را به طور موقت سرکوب می کند.

– تربیت از تهدید برتر است.

– بیشتر مردم از کلام مهربانانه خیلی بیشتر از لحن خشن می آموزند.

باور مثبت: به جای آن که رفتارهای بد را تنبیه کنی؛ رفتارهای خوب را پیدا کن و به آن ها پاداش بده.

 

فکر سمّی ۱۶: احساسات را بروز نده.

پادزهر ها :

– خود افشاگری انتخابی باعث صمیمیت می شود.

– اگر با دیگران مرموز باشم، به احتمال زیاد با خودم نیز مرموز خواهم بود.

– دوستی های صمیمانه بر پایه ی آشکار سازی شخصی و مشارکت اطلاعات قرار دارد.

– اگر مردم به جای خود واقعی ام، مرا بر اساس تصوّرات خودشان بپذیرند، احساس جعلی بودن و عدم امنیت می کنم.

– اشخاص خیلی تودار در زندان هیجان که برای خودشان ساخته اند، زندگی می کنند.

– وقتی پیوسته احساسات واقعی ات را از دیگران پنهان کنی، ارتباطت با خودت هم قطع می شود.

باور مثبت: احساست را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمیت ایجاد کنی.

 

فکر سمّی ۱۷: با همان اولین بر داشت می توانی آدم ها را بشناسی.

پادزهرها :

– وقتی او را دیدم؛ روز بسیار بدی داشته است.

– به جای این که عجولانه نتیجه بگیری، حقایق را بررسی کن.

– او را خیلی خوب نمی شناسم؛ فقط چند باری او را دیده ام.

– هیچ کس تحت همه ی شرایط، یک جور نیست.

– آیا واقعاً کل ماجرا را می دانم.

– وقتی دیدم آن گونه رفتار می کند، اوضاع چگونه پیش می رفت؟

– ممکن است مشکلی وجود داشته که من از آن اطلاعی نداشتم.

آیا برای بررسی فرضیه هایم به اندازه ی کافی سؤال کرده ام؟

باور مثبت : هر آدمی بی همتاست. تا او را در شرایط مختلف ندیده باشی واقعاً نمی توانی او را بشناسی.

 

فکر سمّی ۱۸ : تأیید پدر و مادرت مهم تر از هر چیزی است.

پادزهرها :

– من به اینجا نیامده ام که بر طبق انتظارات دیگران زندگی کنم.

– من زندگی خودم را از سر می گذرانم، نه زندگی دیگری را.

– من خواهم آموخت که داستان زندگی خودم را بنویسم.

– من ترجیح می دهم تأیید پدر و مادرم را داشته باشم؛ امّا برای خوشحال بودن نیازی به آن ندارم.

– من مجبور نیستم خودم را ناراحت کنم که چرا پدر و مادرم، کاری که می کنم و کسی که می شوم را تأیید نمی کنند.

– بهتر است به خودم احترام بگذارم و خودم را تحسین کنم تا این که سعی کنم متناسب با تصویری باشم که دیگران از من در ذهنشان دارند.

باور مثبت : اجازه والدین خوب است ولی شرط خوشبختی نیست.

 

فکر سمّی ۱۹: موفقیت و پول باعث خوشبختی می شود.

پاد زهرها :

– زندگی فقط برای پول در آوردن نیست.

– پول و ثروت تضمینی برای خوشبختی نیستند.

– کارکن برای زندگی، زندگی نکن برای کار.

– اشخاصی که از عشق خانواده و دوستان بر خوردارند، ثروتمند واقعی هستند.

– میلیونری که عشق و محبت ناب را درک نمی کند، از نظر هیجانی فقیر است.

– ارزش واقعی تو با ثروتت سنجیده نمی شود.

باور مثبت : رابطه ای عاشقانه خوشبختی می آورد.

 

فکر سمّی۲۰ : یک بار که قربانی شوی، همیشه قربانی هستی.

پادزهرها :

– گذشته گذشته است، من می توانم از آن رها شوم.

– من به جای تأکید بر آن چه بوده، بر آن چه هست و می تواند باشد تمرکز می کنم.

– آسیب های گذشته برای همیشه بر من مستولی نخواهند بود.

– من یک بزرگسال هستم، نه کودکی هراسان.

– من مانند بزرگسالی قاطع عمل می کنم؛ حتّی اگر گاهی مثل کودکی هراسان به نظر برسم.

– اگر متوجّه شوم که دارم خود را تحقیر می کنم، آن چه را می گویم دو باره جمله بندی می کنم و اصطلاحات مثبت به جای عبارات منفی به کار می برم.

باور مثبت: تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی.

 

فکر سمّی ۲۱ : متواضع باش، از خودت تعریف نکن.

پادزهرها :

– بین غرور افراطی و تواضع نا به جا حدّ میانه ای هم وجود دارد.

– تواضع نادرست عدم صداقت است و می تواند نتایج منفی داشته باشد.

– بیان توانایی ها و نقاط ضعف، با تعریف و تمجید کردن از خودم فرق دارد.

–  به طور معمول بهتر است ظرفیت هایم را بدون این که آن ها را به رخ کسی بکشم، آشکار کنم.

– اگر در کاری استعداد دارم و آن را مطرح می کنم، صداقتم را آشکار می کنم، نه خودخواهی ام را.

باور مثبت : نقاط قوّت و توانایی هایت را راحت و صادقانه بیان کن.

 

فکر سمّی ۲۲ : انتقاد روش خوبی برای اصلاح اشتباهات مردم است.

پادزهرها :

– اگر به جای دیگری بودم، دوست داشتم او چطور با من صحبت کند؟

– اظهارات توأم با تمسخر، طعنه، کنایه و سرزنش، انتقاد سازنده نیست.

– قبل از این که کسی را اصلاح کنم؛ باید پیش از هر عملی، در باره اش خوب فکر کنم.

– به جای انتقاد از شخص، بهتر است خواستار تغییر در رفتارش باشی.

باور مثبت: به جای آن که از دیگران ایراد بگیری، دنبال راه حلّ باش.

 

فکر سمّی۲۳ : خود خواه نباش، اولویت را به دیگران بده.

پادزهرها :

– خواسته ها و آرزوهای من هم به اندازه ی خواسته ها و آرزو های دیگران مهم است.

– من هم به خودم اهمیت می دهم و هم ملاحظه ی دیگران را می کنم.

– اگر پیوسته نیازهای دیگران را در اولویت قرار دهیم، نه نیازهای خودم بر طرف خواهد شد و نه نیازهای دیگران.

– من از آن چه باور دارم حقوق معقولم هستند، دفاع می کنم.

– نفع شخصی آگاهانه، خودخواهی نیست.

– بده و بستان بهترین کار است.

باور مثبت : تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی.

 

فکر سمّی۲۴ : همسرت باید عاشق والدین و خانواده ات باشد.

پادزهرها :

– ارتباط با همسرم از هر چیزی مهم تر است.

– بین رفتار و احساسات تفاوت بسیاری وجود دارد.

– اگر ممکن است من عاشق خانواده ام باشم، همسرم مرا به عنوان همسر انتخاب کرده است، نه خانواده ام را.

– معقول است که از همسرم به روشی خوش آیند بخواهم با خانواده ام خوب رفتار کند.

– به جای آن که بر کارهایی که همسرم برای خانواده ام انجام نمی دهد تمرکز کنم؛ قدردان کارهایی هستم که برای خانواده ام انجام می دهد.

باور مثبت: می توانم از همسرم بخواهم با خانواده ام محترمانه بر خورد کند؛ ولی نمی توانم مجبورش کنم عاشق خانواده ام باشد.

 

فکر سمی ۲۵ : وقتی آدم توقعات بالایی دارد، حدّاکثر تلاشش را به خرج می دهد.

پادزهرها :

– من خودم را همین طور که هستم، می پذیرم.

– اگر دوست دارم برای اصلاح خودم تلاش کنم، بدون این که توقعات نامعقولی از خودم داشته باشم، عمل خواهم کرد.

– من  با هر آن چه می توانم باشم، موفق خواهم بود نه با آن چه باید باشم.

– بهتر است با خودم و دیگران همچون انسان هایی جایزالخطا رفتار کنم.

– من از خودم می پرسم آیا توقعاتم از دیگران معقول است یا خیلی مطالبه گرانه.

باور مثبت : وقتی انتظارات معقول داریم، حدّاکثر تلاش مان را به خرج می دهیم.

 

فکر سمّی۲۶ : همه باید آدم را دوست داشته باشند.

پادزهرها :

– ارزشم به عنوان یک انسان وابسته به تأیید دیگران نیست.

– ممکن است حتّی خوب باشد که اشخاص معینی را تأیید نکنند.

– دیگران می توانند من، عقایدم یا اعمالم را تأیید نکنند یا دوست نداشته باشتد؛ مهمّ این است که به دیگران آسیب نزنم یا از آن ها سوء استفاده نکنم.

– من زمانی از خودم مایه می گذارم که کسی را دوست دارم یا در عوض منافعی عملی به دست می آورم؛ امّا من برای این که محبّت یا تأیید کسی را به دست آورم، از خودم مایه نخواهم گذاشت.

– در ارتباطات، کیفیت مهم تر از کمیت است.

– بعضی ها ممکن است به دلیل نگرانی ها ی خودشان از من متنفّر باشند، نه طرز رفتار من.

باور مثبت : آنکه هستی  و آنچه هستی را دوست داشته باش.

 

فکر سمّی۲۷ : اگر مشکلات را نادیده بگیری، بر طرف می شوند.

پادزهرها :

– بهتر است به جای عقب نشینی، در پی حلّ مشکل باشی.

– تلاش خوب در ارتباط با مشکلات، به همکاری و صمیمیت بیشتری منجر می شود.

– تنها رابطه ای می تواند همیشه خوشایند باشد که سطحی و فریب آمیز است.

– هر چه بیشتر مقابله با موضوعات مهم را تمرین کنم، برایم راحت تر می شود و در انجام آن موفق تر می شوم.

– مشکلات قابل حل نخواهند بود مگر این که ابتدا بپذیرم آن ها وجود دارند.

– وقتی مشکلاتم را نادیده می گیرم، آن ها هم چنان وجود خواهند داشت و بدتر هم می شوند.

پیشنهاد کنکاش :  اصول شش ماده ای ارتباطات | شش سنگ بنا براي ارتباط موفق با ديگران

باور مثبت : مشکلات خود به خود بر طرف نمی شوند، امّا اغلب قابل حلّ هستند.

 

فکر سمّی۲۸ : فقط برای برنده شدن بازی کن.

پادزهرها :

– شکست دادن دیگران به احتمال زیاد با عشق و دوستی خالص سازگاری ندارد.

– بی شک همکاری از رقابت بهتر است.

– فقط در فکر برنده شدن، به ارتباطات سطحی یا سست، منجر می شود.

– نیاز به بردن، اغلب از عدم امنیت و تمایل به تحت تأثیر قرار دادن دیگران ریشه می گیرد.

– مهربانی، سخاوت، گرمی  و اعتماد، خصوصیات با دوامی هستندکه از محبّت ریشه می گیرند، نه از حسادت و آزردگی.

– انجام کارها با دیگران و برای آن ها، بیشتر باعث ترقّی خودمان می شود تا این که برای به دست آوردن اهدافی، دیگران را تخریب کنیم.

باور مثبت : همیشه برای لذّت بردن، همکاری و رشد بازی کن.

 

فکر سمّی۲۹ : قوانین مشخصی برای خود و دیگران تعیین کن.

پادزهرها :

– انعطاف پذیری و میانه روی مطلوب است، خشکی و افراط گرایی خوب نیست.

– ما همگی به اصول و راهبرد نیاز داریم، نه به عقاید دست و پاگیر.

– کلمات«باید» و «حتماً» فشار آورند، عبارات «من مایلم»، «ترجیح می دهم» و «به نظرم بهتر است» معقول تر و تقویت کننده ارتباطات هستند.

– خیلی بهتر است به جای این که «باید» هایم را به دیگران و خودم تحمیل کنم، آن چه را دوست دارم و ترجیح می دهم بیان کنم.

باور مثبت: از باید ها بپرهیز؛ چون خوشبختی تو در گرو انعطاف است.

 

فکر سمّی۳۰ : عاشق واقعی تو باید بداند چه نیازی داری.

پادزهرها :

– افرادی که دام های روان شناختی پهن می کنند، بیشتر اوقات خودشان داخل آن ها می افتند.

– هیچ کس نمی تواند به طورکامل با احساسات و افکار کسی دیگر هماهنگ بشد.

– من نیاز دارم به روشنی بگویم چه می خواهم و چه احساسی دارم؛ نمی توانم توقع داشته باشم کسی ذهنم را بخواند.

– هر قدر هم دیگران مرا دوست داشته باشند، هنوز هم ممکن است احساسم را درک نکنند.

– بیان روشن، صادقانه و بی پرده ی خواسته ها و آرزوی تان، بهترین ابزار به دست آوردن ارتباطات محبّت آمیز است.

– دام نهادن برای این که عشق و وفاداری دیگران را محک بزنیم، نشانه ی خصومت است.

باور مثبت : خواسته ها و آرزو هایت را آشکار و واضح بیان کن؛ کسی که عاشق توست حق دارد از آن ها مطلع باشد.

 

فکر سمّی۳۱ : بی احترامی عذاب آور است.

پادزهرها :

– اگر بخواهم می توانم توهین ها و تحقیر ها را نادیده بگیرم.

– بهتر است گاهی زیاد حسّاس نباشم و رفتارهای منفی دیگران را زیاد جدّی نگیرم.

– اشخاصی که بد رفتاری و توهین می کنند، اغلب مشکلاتی جدّی دارند.

– وقتی کسی خونسردی اش را از دست می دهد، سعی کن کنجکاوی باشی و بپرسی چه چیزی ناراحتش کرده است.

– نباید به اظهارات دیگران خیلی توجّه کنی.

باور مثبت : بی احترامی عذاب آور نیست؛ مگر این که خودت بخواهی عذاب آور باشد.

 

فکر سمّی۳۲ : خوب است که نسبت به خودت سخت گیر باشی.

پادزهرها :

– من می توانم خودم و دیگران را تحمّل کنم.

– در زندگی، تأیید کردن خود از محکوم کردن خود سودمند تر است.

– خوب است از خودم توقع بیشتری داشته باشم؛ امّا توقعات افراطی اغلب به نا خشنودی و خود پنداره ی ضعیف منجر می شود.

– انتقاد از خود و تحقیر خود، عزّت نفس را کاهش می دهد. پذیرفتن و تحمّل کردن خود، عزّت نفس را بهبود می بخشد.

– سخت گیری نسبت به خودتان خوب است؛ تنها اگر به تغییر سازنده و خود باوری بیشتری منجیر شود.

باور مثبت : با خودت و دیگران منصفانه رفتار کن.

 

فکر سمّی۳۳ : با یک عذر خواهی همه چیز درست می شود.

پادزهرها :

– عذر خواهی های تو خالی بی ارزش هستند.

– تنها اگر عذرخواهی خالصانه باشد، مفید است.

– عذر خواهی ممکن است به توضیح یک بد رفتاری کمک کند امّا آسیب وارده را از بین نمی برد.

– خیلی راحت است که بگذاریم کسی بگوید«معذرت می خوام»؛ امّا مهم این است که از او بخواهیم رفتارش را اصلاح کند.

– عذر خواهی تنها زمانی ارزشمند است که اشخاص رفتارشان را نیز تغییر دهند.

باور مثبت : معذرت خواهی کافی نیست؛ مهم این است که اعمال و رفتار تغییر کند.

 

فکر سمّی۳۴ : اگر می خواهی تغییر کنی؛ باید دلیل رفتارهایت را پیدا کنی.

پادزهرها :

– درک این که چه کاری باید انجام بدهیم؛ از این که چرا اتفاقی افتاد یا می افتد، مهم تر است.

– به جای این که فقط افکار و اعمالت را کشف کنی، بهتر است شیوه ی فکر و عمل کردنت را تغییر دهی.

– رشد شخصی، بیشتر از تغییر رفتار، ریشه می گیرد تا از خود شناسی.

– فقط بینش، هر قدر هم عمیق، به ندرت برای تغییر روانشناختی لازم یا کافی است.

– کشف و تغییر تفکّر نا سالم روانشناختی(افکار سمّی) بهترین بینش است.

باور مثبت: اگر می خواهی تغییر کنی؛ به جای کندوکاو گذشته، کاری بکن.

 

فکر سمّی ۳۵ : اشتباهاتت را بپوشان مهم این است که درست به نظر برسی.

پادزهرها :

– عاقلانه نیست که وانمود کنی چیزی را می دانی؛ در حالی که نمی دانمی.

– این که خوشحال باشی مهم تر از این است که حقّ با تو باشد.

– همه ی اشتباه می کنند؛ نکته ی مهم این است که از آن ها بیاموزی (اشتباهات درس بگیری).

– اشتباهات فرصت هایی برای رشد شخصی هستند، نه علامت حماقت یا ضعف.

– همیشه حق داشتن یا ادعای این که همه چیز را می دانی، دوستی و صمیمیت را تضعیف می کند.

– پنهان کردن اشتباهات و وانمود کردن به این که همه چیز را می دانی، آشکار کننده ی احساس نا امنی است و مانع یادگیری می شود.

باور مثبت : هیچ کس کامل نیست؛ به کارهای درست خودت افتخار کن و اشتباهاتت را بپذیر.

 

فکر سمّی ۳۶ : اگر از احساسات درونی ات پیروی کنی، اشتباه نخواهی کرد.

پادزهرها :

– فکر یا احساس آدم، خودِ واقعیت نیست.

– فقط چون در مورد چیزی فکر می کنم یا بد جور آن را احساس می کنم، به این معنا نیست که آن درست است.

– در جستجوی واقعیت بودن؛ بهتر از تصمیم گیری سریع است.

– تلاش کن استدلال عقلانی بر واکنش های هیجانی مسلّط باشد.

– ما تا حدودی می توانیم به احساس درونی مان اعتماد کنیم، امّا بهتر است واقعیت را دو باره بررسی کنیم.

– عاقلانه نیست تصمیمات مهم را تنها بر اساس احساسات درونی مان بگیریم.

باور مثبت : احساسات تو می تواند گمراهت کند؛ پس بهتر است قبل از هر اقدامی شواهد محکمی جمع کنی.

 

فکر سمّی ۳۷ : زندگی باید منصفانه باشد.

پادزهرها :

– انصاف و شادی مطلق تنها در داستان ها وجود دارد و فقط گه گاهی در زندگی واقعی رخ می دهد.

– این مسأله که زندگی به اندازه ی کافی نامنصف است، ناراحت کننده است؛ چرا با اصرار روی عدم احتمال عدالت کامل، شرایط را بدتر می کنی.

– بی انصافی و بی عدالتی اجتناب ناپذیر است؛ احساس بد بختی در باره ی آن، انتخاب من است.

– دوست داشتن رفتار منصفانه خوب است، امّا اگر همیشه توقع چنین رفتاری را داشته باشی، ناکام و مأیوس می شوی.

– این حقیقت که من عدالت را ترجیح می دهم بدین معنا نیست که وقوع بدبختی به دنبال رخداد نامنصفانه ای در زندگی قطعی است.

– من مجبور نیستم این حقیقت را که زندگی اغلب بی انصاف است ، بپذیرم.

– من مجبور نیستم، به خاطر بی عدالتی، غمگین باشم.

باور مثبت : اگر چه زندگی عادل نیست؛ امّا می توانی آن را بهتر کنی.

 

فکر سمّی۳۸ : زوج های خوشبخت، به هیچ کس دیگری تمایل جنسی ندارند.

پادزهرها :

– امکانش هست آدم به خیلی ها گرایش داشته باشد.

– همیشه نمی توانیم انتخاب کنیم که جذب چه کسی می شویم و در چه زمانی.

– کنترل اعمال خیلی راحت تر است از کنترل احساسات.

باور مثبت : امکان دارد جذب کسی بشوی؛ امّا اگر بر طبق چنین احساساتی عمل کنی، می تواند پیامد های منفی خانه خراب کنی داشته باشد.

 

فکر سمّی ۳۹ : حرف مرد یکی است؛ هیچ وقت زیر قولت نزن.

پادزهرها :

– قول هایت را سبک و سرسری نگیر، امّا به یاد داشته باش که گاهی شرایطی غیر قابل اجتناب یا نامنتظر ممکن است تو را وادار کند آن ها را زیر پا بگذاری.

– بهتر است تا به قولت عمل کنی؛ مگر آن که انجام آن خطر ناک یا احمقانه باشد.

– اگر کسی به دلیل موجهی زیر قولش زده، مهم است که شرایطش را درک کنی و قضاوتی عمل نکنی.

– احمقانه است که قول های غیر مشروط بدهی.

– به یاد داشته باش باش کسی که تنها تقریباً ۱۰ در صد از قول هایش را زیر پا می گذارد، به میزان ۹۰ در صد قابل اعتماد است.

باور مثبت : پای قولت بایست؛ مگر آن که شرایط نگذارد به قولت عمل کنی.

 

فکر سمّی ۴۰ : کار سخت و طاقت فرسا شخصیت را می سازد.

پادزهرها :

– اشخاصی که رنج و عذاب می کشند، به طور حتم از آن هایی که شاد و راحت هستند، شخصیت بهتری دارند.

– زندگی، خود به اندازه ی کافی سخت هست؛ پس چرا خودم آن را سخت تر کنم؟

– رنج و مشکلات ممکن است به انسان در رشد مهارت های سازگار و حریف شدن کمک کند؛ امّا به طور لزوم شایستگی و صداقت را پرورش نمی دهد.

باور مثبت : الگو گرفتن از دیگران و توجّه کردن به دیگران شخصیت آدم را می سازد.  

 

گرد آوری : کنکاش

منبع: نشریه پیام یاقوت(مرتضی اسدی)

 

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]

برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : برای زندگی بهتر , جدیدترین مطالب , روانشناسی , سبک زندگی
ارسال دیدگاه

WordPress Image Lightbox Plugin